top of page

Datortehnika 

Nolūks:

Datortehnikas mērķis ir nodrošināt uz prasmēm balstītu mācību programmu, kas nodrošinās mūsu studentiem prasmes izmantot IT reālajā pasaulē, attīstīt skaitļošanas domāšanu un attīstīt viņu radošumu. Mēs esam izstrādājuši savu galveno 3. pakāpes mācību programmu, lai sniegtu saviem skolēniem izaicinājumus un jaunu pieredzi skaitļošanas, digitālās pratības un digitālo mediju jomā neatkarīgi no viņu iepriekšējām zināšanām par datoru lietošanu. Mēs arī attīstām prasmes Microsoft Office, lai atbalstītu viņu spēju piekļūt visām plašākas mācību programmas jomām skolas laikā un ārpus tās. 3. galvenajā posmā aplūkotās tēmas ir: E-drošība, Microsoft biroja programmatūra, programmēšana, izmantojot Scratch, aparatūra, tīkli, binārie, algoritmi, kustīgi attēli, grafika, Illustrator un Photoshop.

​​

Studentiem ar SEND tiks sniegts specifisks atbalsts; tostarp video pamācības, sastatnes, papildu atbalsts un aktivitāšu diferencēšana, lai nodrošinātu viņiem piekļuvi mācību programmai un ļautu viņiem attīstīties savās skaitļošanas stundās.

​​

Mūsu 3. galvenā posma mācību programma pilnībā atbalsta studentu izvēli pastāvīgi mainīgajā 4. pamatposma mācību programmā. Pašlaik ir pieejami 2 kursi 4. pamatposma studentiem; Kembridžas nacionālais sertifikāts informācijas tehnoloģijās un radošajās I medijos.

Mūsu galvenais mērķis ir, lai mūsu skolēni attīstītu plašu digitālo prasmju klāstu, kas viņiem dos iespēju izvēlēties, kad viņi pamet skolu.

Mērķi:

  • Izmantot digitālās tehnoloģijas efektīvā, drošā un likumdošanas prasībām atbilstošā veidā.

  • Būt kompetentiem, pārliecinātiem un radošiem informācijas un komunikācijas tehnoloģiju lietotājiem.

  • Analizēt klientu vajadzības un mediju konvencijas, lai radītu mērķim piemērotu produktu.

  • Attīstīt prasmes dažādās grafikas un multivides lietojumprogrammās, lai radītu produktus, kas piesaista mērķauditoriju.

  • Attīstīt lasītprasmes prasmes, lai atbalstītu produktu novērtēšanu.

  • Pielietot datorzinātņu jēdzienus, tostarp abstrakciju, loģiku, algoritmus un datu attēlojumu.

  • Analizēt problēmas skaitļošanas izteiksmē un iegūt atkārtotu praktisko pieredzi datorprogrammu rakstīšanā šādu uzdevumu risināšanai.

  • Attīstīt skolēnu teorētiskās zināšanas un tehnisko vārdu krājumu, lai pilnveidotu viņu vārdu krājumu.

 

 

KS3 skaitļošanas mācību programmas plāns

​​

Atgriezties pie priekšmetiem

 

bottom of page