top of page
NSG-5444.jpg

Izslēgšanas kārtība

Skola vieglprātīgi neizmantos ne noteiktu laiku, ne pastāvīgu izslēgšanu. Tās ir jāuzskata par visnopietnāko pieejamo sankciju.

Skola izmantos noteikta termiņa izslēgšanu:

– zvērests pret darbinieku
– fizisks uzbrukums personāla loceklim vai studentam
– pastāvīga skolas noteikumu neievērošana
– jebkura uzvedība(-as)/darbība, kas pakļauj riskam citus skolēnus
– iebiedēšana

Skola ievēro "sešu dienu" noteikumu un saprot, ka jebkuram izslēgšanas laikam, kas pārsniedz 5 dienas, būs jāparedz skolēna izglītošana un 1 diena LAC. Tikai direktors var izslēgt skolēnu no skolas. Ja vien iespējams, no pastāvīgas izslēgšanas tiks novērstas “pārvaldītās kustības”. Tomēr dažos gadījumos skolēns būs pastāvīgi jāizslēdz no skolas.

NSG izslēgšanas politika

bottom of page