top of page
NSG-5444.jpg

Wybory

Odwiedź naszą stronę internetową Choices, aby uzyskać więcej informacji

Program nauczania w Newland School for Girls

 

JĘZYK ANGIELSKI  - Język angielski i literatura angielska GCSE.
4 godziny tygodniowo.

MATEMATYKA  - Matematyka i statystyka GCSE.
4 godziny tygodniowo.

NAUKA  - Biologia, Chemia i Fizyka. Nauczany jako nauka połączona lub nauka osobna.
6 godzin tygodniowo.

MFL lub PODRÓŻE I TURYSTYKA  - Francuski/hiszpański egzamin GCSE. Podróże i turystyka Nagroda Techniczna BTEC.
2 godziny tygodniowo.

WYBÓR 1 - HUMANISTYKA  - Historia lub geografia GCSE.
2 godziny tygodniowo.

WYBÓR 2  - Wybrany przez studenta przedmiot, zakres egzaminów GCSE i oferowane kwalifikacje zawodowe.
2 godziny tygodniowo.

WYBÓR 3  - Wybrany przez studenta przedmiot, zakres egzaminów GCSE i oferowane kwalifikacje zawodowe.
2 godziny tygodniowo.

WYCHOWANIE FIZYCZNE  - Wychowanie fizyczne, przedmiot nieegzaminowany.
2 godziny tygodniowo.

PSHE  - Edukacja osobista, społeczna i zdrowotna, przedmiot niezbadany.
1 godzina tygodniowo.

bottom of page