top of page
NSG-5444.jpg

Ustalenia dotyczące wykluczeń

Szkoła nie będzie lekceważyć ani terminowego, ani stałego wykluczenia. Muszą być traktowane jako najpoważniejsza dostępna sankcja.

Szkoła zastosuje wykluczenie na czas określony w przypadku:

– przeklinanie członka personelu
– napaść fizyczna na członka personelu lub ucznia
– uporczywe nieprzestrzeganie regulaminu szkolnego
– wszelkie zachowania/działania, które narażają innych uczniów na ryzyko
- znęcanie się

Szkoła jest świadoma zasady „sześciu dni” – i rozumie, że jakakolwiek długość wykluczenia w ciągu 5 dni będzie wymagała zapewnienia uczniowi edukacji i 1 dnia LAC. Tylko dyrektor może wykluczyć ucznia ze szkoły. Stałe wykluczenia będą unikane przez „zarządzane ruchy” tam, gdzie jest to możliwe. Jednak w niektórych przypadkach konieczne będzie trwałe wykluczenie ucznia ze szkoły.

Polityka wykluczania NSG

bottom of page