top of page

Rok 8

Przez cały rok 8 staramy się inspirować nasze dziewczyny, by mierzyły wysoko i dążyły do sukcesu. W ciągu roku zaplanowaliśmy wiele interesujących i wymagających wydarzeń, aby pomóc im rozważyć ich mocne strony i obszary do rozwoju podczas wybierania tematów Opcji w dalszej części roku. Jednym z zaplanowanych na ten rok wyjazdów jest wycieczka do Yorkshire Wildlife Park, obok całorocznej grupy udającej się do teatru HullTruck na spektakl Dzieci kolei w listopadzie. Mamy nadzieję, że dzięki nim zaszczepimy ciekawość nauki i pragnienie odniesienia sukcesu zarówno w nauce, jak iw życiu.
 
Ponieważ w tym roku kończy się Kluczowy Etap 3, uważamy, że ważne jest, aby uczniowie zaczęli myśleć o swojej przyszłości i zacząć planować, dokąd zaprowadzi ich ich podróż edukacyjna.

Studenci będą uczestniczyć w różnych wirtualnych, zdalnych i wcześniej nagranych możliwościach ulepszeń, aby wspierać ich w podejmowaniu decyzji i dokonywaniu wyborów w nadchodzącym roku. Przez rok będziemy uczyć się, rozumieć i rozwijać wiedzę w zakresie przywództwa, dobrego samopoczucia (umysł, zdrowie i życie), kariery, odporności, komunikacji i inicjatywy. Poprzez te różne tematy mamy nadzieję budować i rozwijać postacie naszych dziewczyn. Badamy również aspekty naszego zdrowia i dobrego samopoczucia psychicznego.

Wierzymy, że nasi uczniowie potrzebują dostępu do lekcji WF. Dlatego w 8 roku dostosowaliśmy nasz program WF, aby skupić się na ciągłym treningu, budowaniu zespołu poprzez mini gry i rozwiązywanie problemów, treningach obwodowych między domowymi zawodami biegowymi i festiwalem sportu.

Uczniowie kontynuują realizację zróżnicowanego i wzbogaconego programu nauczania w Y8, studiując podstawowe przedmioty: angielski, matematykę, nauki ścisłe, wychowanie fizyczne i ICT; oprócz języków, technologii, sztuki, geografii, historii, RE, dramatu tanecznego i muzyki. Mają dedykowaną lekcję czytania, podczas której są w stanie zbadać umiejętności czytania i rozwinąć umiejętność wnioskowania o znaczeniu, co będzie miało ogromny wpływ na ich studia GCSE i wesprze ich zdolność dostępu do zasobów GCSE i dokumentów egzaminacyjnych

bottom of page