top of page

KS4 - Hotelarstwo i Catering (Jedzenie)

Opcja KS4 w hotelarstwie i cateringu (jedzenie)

Zamiar

Nagroda dla Hospitality and Catering Level 1/2 została stworzona, aby wspierać uczniów w szkołach i na uczelniach, którzy chcą poznać ten sektor zawodowy i potencjał, jaki może on im zaoferować w ich karierze lub dalszej nauce. Jest najbardziej odpowiedni jako podstawa do dalszej nauki, zapewniając uczącym się podstawową wiedzę oraz szereg specjalistycznych i ogólnych umiejętności, które będą wspierać ich postęp do dalszej nauki i zatrudnienia

Celuje:

  • Struktura ta została zaprojektowana w celu rozwijania w uczących się wiedzy i zrozumienia związanego z szeregiem dostawców usług hotelarskich i cateringowych; jak działają i co muszą wziąć pod uwagę, aby odnieść sukces.

  • Wszyscy uczniowie dowiedzą się o zagadnieniach związanych z żywieniem i bezpieczeństwem żywności oraz o tym, jak wpływają one na udaną działalność hotelarską i gastronomiczną.

  • Wszyscy uczniowie będą rozwijać umiejętności przygotowywania posiłków i gotowania.

  • Wszyscy studenci rozwiną zbywalne umiejętności rozwiązywania problemów, organizacji i zarządzania czasem, planowania i komunikacji.

  • Uczniowie uzyskają przegląd branży hotelarskiej i gastronomicznej oraz rodzaje ról, które mogą być dostępne, aby pomóc im w dokonywaniu wyborów dotyczących postępów.

  • Pomyślne ukończenie tej kwalifikacji wspierałoby wejście do kwalifikacji, które rozwijają określone umiejętności do pracy w hotelarstwie i gastronomii

  • Wszyscy studenci będą mogli identyfikować, badać i analizować informacje, które wyraźnie odzwierciedlają potrzeby, pragnienia i wartości potencjalnych użytkowników

KS4 - Plan nauczania hotelarstwa i cateringu

Powrót do tematów

bottom of page